Trastorns de la son

Els trastorns de la son transcorren amb interrupció total o parcial del flux d’aire en les vies respiratòries altes de forma intermitent mentre dormim durant més de 10 segons.

L’aire, en el seu recorregut des de les fosses nasals cap als pulmons a través de la faringe, hipofaringe i laringe, pot trobar un obstacle que deté el seu flux. Aquesta interrupció deté la respiració i pot produir una baixada d’oxigen a la sang de forma transitòria.

Aquesta patologia també anomenada síndrome d’apnea obstructiva de la son té gran capacitat per generar patologies severes en altres òrgans, dissenyant-tècniques de diagnòstic i tractament molt més precisos.

Els símptomes derivats més cridaners són:

  • Roncs
  • Hipersomnolència diürna, pacients que es queden fàcilment adormits.
  • Despertars bruscos durant la nit.
  • Pauses respiratòries nocturnes.
  • Cansament durant el dia.
  • Bruxisme
  • Reflexos i activitat mental lenta.

Els símptomes de l’Apnea de la Son tenen greus conseqüències per a la salut i poden desencadenar malalties com hipertensió, cardiopaties o malalties cerebrovasculars, insuficiència respiratòria crònica, ictus, hipertensió pulmonar, entre d’altres.

Per determinar si efectivament pateixes d’Apnea del Somni, en imperatiu realitzar la prova de Poligrafia Respiratòria que mesura, durant la nit, el flux d’aire respiratori (apnea / hipopnea), el ronc, l’oxigenació de la sang, els moviments respiratoris de tòrax i el pols.

Tractament de l'Apnea Obstructiva del Son

Després d’establir el diagnòstic de Síndrome d’Apnea Obstructiva del Somni i el seu grau de severitat que pot ser lleu, moderat o sever, el pneumòleg estableix una indicació terapèutica a seguir.

Hi ha 3 tipus de tractaments específics de l’apnea obstructiva de la son:

  1. Aplicació de pressió positiva contínua sobre la via aèria. (CPAP)

2. Dispositius orals (DAM)

3. Procediments quirúrgics

És una opció de tractament, indicada per a casos molt severs, no és un tractament habitual.

FAQ

Si tens la sospita que pateixes d’apnea de la son has d’acudir com més aviat a la nostra clínica on t’explicarem la importància de realitzar-te un estudi de la son per confirmar el seu diagnòstic. Aquest es realitza en unitats específiques de son, on especialistes com pneumòleg, odontòleg, otorrino, ortodontista, auxiliars treballaran en conjunt per a un correcte diagnòstic.

El CPAP és l’aplicació de pressió positiva contínua sobre la via aèria.

EL CPAP és un dispositiu que obre la via aèria i proporciona aire a pressió contínua al pacient, a través d’una mascareta nasal, unida a la màquina a través d’una tubuladura. Aquest tractament és pautat i organitzat pel pneumòleg.

El DAM és el Dispositiu d’Avanç Mandibular. Aquest aparell serveix per traccionar una hora lluny i avançar la mandíbula, amb la qual cosa s’obren les vies aèries, l’aire passa de forma natural. Aquest dispositiu és adaptat per l’odontòleg.