Pròtesis Dentals

Una pròtesi dental és un element artificial destinat a restaurar l’anatomia d’una o diverses peces dentàries, restaurant també la relació entre els maxil·lars, alhora que retorna la dimensió vertical, i reposa tant la dentició natural com les estructures periodontals. S’empra quan s’ha perdut un, diversos o totes les dentsi forma part d’un tractament, la finalitat és tornar a la normalitat a la seva boca, és a dir realitzar adequadament la masticació i brindar estètica.

Les pròtesis dentals afavoreixen la distribució de les forces oclusals o masticatòries, que són les pressions que es realitzen durant la masticació, perquè aquesta pressió estigui repartida i equilibrada.

Tipus de Pròtesis:

1. Dentosuportades: són suportades per les dents pilars, o romanents, del pacient, que aquest encara conserva. Les dents poden conservar íntegrament la seva estructura, o poden ser (en la gran majoria dels casos) dents prèviament tallades per l’odontòleg. Són pròtesis fixes.

Pont

L’odontòleg talla les dents que serviran com a suport, denominats dents pilars i situats en els extrems de cada zona edèntula (sense dents), en els quals aniran fonamentades les pròtesis fixes curosament ajustades.

Es realitzaran diverses proves en boca, i després d’aconseguir els objectius essencials d’una pròtesi, l’odontòleg fonamentarà en boca el resultat, sense que aquest pugui ser retirat pel pacient.

Corona

Una corona és una restauració individual per a una peça dentària (o dent) en concret. De vegades són també anomenades “fundes.

2. Mucosuportades: són aquelles que se suporten sobre el procés alveolar, en contacte amb la geniva que és un teixit fibromucos. Les pròtesis removibles de resina, són realitzades amb resina acrílica, i poden ser col·locades i extretes pel pacient. Poden confeccionar de metall i es denominen esquelètiques.

PRÒTESI REMOVIBLES COMPLETA

Conegudes comunament com dentadures postisses. Es realitzen quan el pacient no té cap dent, sent per tant mucosuportades en mancar de pilars per a la subjecció. El suport de la Pròtesi es pren a partir d’unes amples bases, que s’estenen sobre la superfície de la mucosa als processos alveolars. Poden ser unimaxil·lars o bimaxil·lars, és a dir, superior, inferior, o totes dues, si el pacient no té peces dentàries en cap de les dues arcades.

3. Dentomucosuportades: Aquelles que combinen els dos tipus de suports anteriorment esmentats, és a dir, se suporten tant en les dents romanents del pacient com en el procés alveolar

PRÒTESI REMOVIBLES PARCIALS

Es realitzen quan el pacient té alguna dent romanent, que contribuirà a la retenció de la pròtesi mitjançant retenidors forjats o colats, sent per tant dentomucosuportada. No són unes pròtesis molt usades, ja que les pròtesis removibles parcials metàl·liques, ofereixen una major qualitat i millor funcionalitat. Solen usar-se simplement com pròtesis provisionals.

REMOVIBLES METÀL·LIQUES (esquelètiques)

També conegudes com a esquelètiques, són pròtesis parcials Dentomucosoportadas. És a dir, se subjecten tant en les dents com en la mucosa, i es realitzen quan el pacient encara conserva algunes de les seves dents naturals. Aquestes pròtesis són removibles, o el que és el mateix, poden ser extretes i col·locades pel pacient.

4. Implantosuportades: Són les corones, ponts o pròtesis completes que es col·loquen sobre de qualsevol implantosteointegrat.

Corona sobre implant

L’implant és la peça que s’insereix en la geniva de manera permanent. Sobre aquest anirà unida una corona fixa o cargoladaque serà l’encarregada de substituir la dent. En alguns casos pot ser que sigui necessari col·locar una corona provisional abans de la corona definitiva. Aquest procediment no danya les dents veïnes, aconseguint una excel·lent estètica i funció masticatòria.

Pont sobre implant

Un pont sobre implantsconsisteix en la unió de, com a mínim, 3 corones formant una única peça, que es col·loca a la boca fixant a implants dentals, que s’han col·locat prèviament. Amb això s’aconsegueix la rehabilitació de diverses peces de forma fixa amb el menor nombre d’implants possible. Amb el que s’aconsegueix una solució altament estètica de menor cost, a l’haver col·locat menys implants.

Pròtesis total sobre implant

Fixes

Les pròtesis més comunes són les de metall-ceràmica, amb un material molt similar a la porcellana. Les corones que es confeccionen amb zirconi, un material ceràmic gairebé tan dur com el diamant i que permet un aspecte encara més natural i major resistència al desgast, són cada vegada més populars.

Per netejar-les, l’odontòleg ha de descargolar la pròtesi, que va fixa sobre els implants dentals: de manera que el pacient ha d’acudir periòdicament a revisions per mantenir la seva pròtesi en perfecte estat.

Sobredentadures (REMOBIBLES)

En lloc de cargolar directament la pròtesi als implants, aquesta es fixa mitjançant una sèrie de tècniques indirectes, que permeten al pacient treure-la i posar-la com si es tractés d’una pròtesi removible. Això facilita molt la correcta higiene de la pròtesi.

Per norma general, es necessiten menys implants dentals que amb una pròtesi fixa, (normalment quatre)

  • Sobre Barra Amovible

  • Sobre Locator Amovible

Aquestes pròtesis híbrides estan recomanades sobretot per a pacients amb una reabsorció òssia considerable, producte d’absències dentals molt antigues, ja que una part de la pròtesi simula els teixits de les genives.

A diferència de les pròtesis fixes sobre implants, les pròtesis híbrides es fabriquen amb materials acrílics, com les dentadures postisses convencionals. Per aquest motiu ofereixen, en comparació, un aspecte més artificial i pitjors propietats mecàniques.

Preguntes freqüents

La sola funcionalitat de la pròtesi ja significa qualitat de vida i per tant salut per al pacient, però a més d’això, un altre objectiu fonamental és evitar que la resta de les estructures dentàries de l’aparell mastegador es deteriorin, ja que les pròtesis reparen fins i tot la dimensió vertical de la boca, evitant així malament posicions articulars que tindrien efectes molt dispars.

  • Quant falta una dent, les dents veïnes es desplacen apareixent espais interdentals la qual cosa pot originar acumulacions de restes d’aliments que provocaran càries.
  • La dent de l’arcada oposada igualment es mourà buscant un suport, de manera que es pot exposar la seva arrel.
  • El pacient mastegués de la banda oposada les dents, veuran augmentat el risc de càries i de sobrecàrregues oclusals.
  • A la zona d’absència dental es perdrà l’os de mica en mica.

.

Si no netegem la nostra pròtesis correctament, els bacteris i les restes d’aliments es poden acumular, causant problemes en la nostra mucosa bucal, danys en les dents sanes, inflamació a les genives o pèrdua parcial de la funcionalitat de la pròtesi.

Després de retirar-la de nit, perquè descansin les nostres genives, netegem la nostra llengua amb un netejador lingual, un massatge la zona de les genives on portem la pròtesi i netegem les nostres pròtesis amb pastilles especials per a això.